Matavfallssortering

.. införs i början av november och det blir ny fördelning i soprummen. Grovsoprummen tas bort och stängs 1 november. Detaljerad information kommer i alla brevlådor i mitten av oktober.

Årsmöte 23 maj kl. 19.00

Kallelse har lagts i alla brevlådor. Årsmötet är också ett bra tillfälle att få information om vad som är på gång i föreningen och själv ställa frågor.

Nya parkeringsplatser

Som ni kanske märker byggs det vid parkeringsplatserna – det kommer att bli att antal nya platser samt viss omfördelning av gästparkeringsplatserna.