Yearly Archives: 2018

Råttbekämpning

Eftersom råttor varit synliga i området har vi anlitat Anticimex, som har ställt ut ett antal s k betesstationer med råttgift runt några av förråden runt lekplatsen. Det är behållare, där varken katter eller barn (eller någon annan än råttor/möss) ska kunna komma åt betet.

Ny OVK vecka 44 och 45

Pga underkänd obligatorisk ventilationskontroll  (OVK) ska kanalsystemet för ventilation injusteras på nytt. Avisering om tider sker i resp trappuppgång.

Brandvarnare

För allas vår säkerhet är det viktigt att din brandvarnare fungerar. Om batteriet tar slut – maila styrelsen@skuggviolen.se, så får du ett nytt.

Föreningslokalen

Föreningslokalen är uppfräschad och delvis nya regler för bokning gäller. Läs mer under Boka lokalen. Från 1 januari 2019 gäller också nya priser för att hyra lokalen.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma tisdagen den 28 augusti kl. 19.00 har lämnats i alla medlemmars brevlådor.  Beslut ska tas om det förslag till ändrade stadgar som först togs på ordinarie stämman den 24 maj. Jfr § 17 i protokollet från stämman under fliken Årsstämman.

Grävning/schaktning

Stokab kommer på uppdrag av en av våra hyresgäster (Hi3G) att gräva och schakta för fiber på övre parkeringen och ned mot 10B. Arbetet planeras ta ca en vecka med start under juni/juli. MC-parkeringen vid Glädjevägen 10A-B kommer att vara delvis avspärrad.

Protokoll från årsstämman

Protokollet från ordinarie årsstämman 2018-05-24 finns nu att läsa under fliken Årsstämman. Vid stämman togs beslut om stadgeändring. För att denna ska bli giltig krävs en extrastämma, som hålls den 28 augusti kl 19.00 i föreningslokalen. Formell kallelse kommer senare.