Yearly Archives: 2020

Årsmötet 2020

… äger rum 28 maj kl. 19.00. Formell kallelse och dagordning kommer. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 mars. Se lapp i portarna.