Yearly Archives: 2020

Kallelse till årsstämman 11 juni 2020

Kallelse till årsstämman 11 juni 2020 har delats ut i samtliga bostadsrättshavares brevlådor tillsammans med årsredovisningen 2019 och röstblankett för poströstning. Finns också här under Årsstämman i menyn ovan.

Årsmötet är framflyttat

till ett senare datum än det som aviserats tidigare. Styrelsen jobbar på att kunna genomföra mötet med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Vi återkommer med information.

Föreningslokalen

Tillsvidare, med tanke på rådande smittläge i Stockholm, tillåter vi ingen bokning av föreningslokalen. Redan gjorda bokningar, som ligger en bit framåt i tiden, ligger kvar med reservation för att de kanske också måste ställas in beroende på hur läget är då.

Årsmötet 2020

… äger rum 28 maj kl. 19.00. Formell kallelse och dagordning kommer. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 mars. Se lapp i portarna.