All posts by Ewa Rönnberg

Föreningslokalen

Tillsvidare, med tanke på rådande smittläge i Stockholm, tillåter vi ingen bokning av föreningslokalen. Redan gjorda bokningar, som ligger en bit framåt i tiden, ligger kvar med reservation för att de kanske också måste ställas in beroende på hur läget är då.

Årsmötet 2020

… äger rum 28 maj kl. 19.00. Formell kallelse och dagordning kommer. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 mars. Se lapp i portarna.

En container

…kommer att finnas uppställd på nedre parkeringen den 14 och den 15 december och vara öppen för lämning av brännbara grovsopor från hushållet (ej elektronik) kl 10-11 och 13-14 bägge dagarna.

Julfika

Föreningen bjuder på julfika i föreningslokalen den 15 december kl. 15.00-17.00. Alla är välkomna – stora och små!

Matavfallssortering

.. införs i början av november och det blir ny fördelning i soprummen. Grovsoprummen tas bort och stängs 1 november. Detaljerad information kommer i alla brevlådor i mitten av oktober.

Årsmöte 23 maj kl. 19.00

Kallelse har lagts i alla brevlådor. Årsmötet är också ett bra tillfälle att få information om vad som är på gång i föreningen och själv ställa frågor.