All posts by Ewa Rönnberg

Årsmöte 23 maj kl. 19.00

Kallelse har lagts i alla brevlådor. Årsmötet är också ett bra tillfälle att få information om vad som är på gång i föreningen och själv ställa frågor.

Nya parkeringsplatser

Som ni kanske märker byggs det vid parkeringsplatserna – det kommer att bli att antal nya platser samt viss omfördelning av gästparkeringsplatserna.  

Nytt låssystem i alla portar

Fr o m 1 februari 2019 kan du inte längre använda de gamla koderna eller nycklar. Du måste alltså kvittera ut nya låsbrickor. Tid och plats för detta framgår av meddelande som du fått i din brevlåda.