Fastighetsförvaltning

Att satsa på ett genomtänkt löpande och planerat underhåll av fastigheten lönar sig alltid i längden. Om fastigheten vårdas och sköts på rätt sätt ökar dess värde samtidigt som driftsekonomin blir bättre och boendemiljön trivsammare.

Att köpa tjänster för teknisk och ekonomisk förvaltning är den mest lönsamma investering vi som bostadsrättsförenings styrelse kan göra – som avlastning för styrelsen, för kompetens, kontinuitet, ekonomisk långsiktighet, kostnadseffektivitet och inte minst boendetrivsel.

Ekonomisk förvaltning

För den ekonomiska förvaltningen har vi valt SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Styrelsen får där hjälp med budget- och budgetuppföljning,  årsredovisning, utdebitering av avgifter och hyror, juridisk hjälp mm.

På föreningens kundportal hos SBC  http://www.sbc.se/portalen kan du som medlem/hyresgäst se dina avier. ditt saldo mm. Logga in med ditt objektsnummer som användarnamn och det lösenord som ska framgå av din avgifts/hyresavi eller med ditt personnummer och bank-ID.

Underhåll och fastighetsskötsel

För löpande skötsel av våra fastigheter har vi avtal med Driftia Förvaltning AB. Läs mer på Driftias hemsida, http://www.driftia.se. Felanmälan kan göras via formuläret på hemsidan eller via telefon till kundtjänsten 08‑744 44 33. Läs också mer under fliken Lägenheter – Felanmälan.

Driftia har också tjänster som du som bostadsrättsinnehavare kan köpa privat för uppdrag i din lägenhet.

För skötsel av trädgården och markunderhåll har vi avtal med Berg & Landskap AB.