Category Archives: Aktuellt

Nya parkeringsplatser

Som ni kanske märker byggs det vid parkeringsplatserna – det kommer att bli att antal nya platser samt viss omfördelning av gästparkeringsplatserna.  

Nytt låssystem i alla portar

Fr o m 1 februari 2019 kan du inte längre använda de gamla koderna eller nycklar. Du måste alltså kvittera ut nya låsbrickor. Tid och plats för detta framgår av meddelande som du fått i din brevlåda.

Nytt bokningssystem i tvättstugan

Ett nytt bokningssystem i tvättstugan börjar gälla 1 februari 2019. Ingen tvättid med nuvarande system kan bokas längre än t o m 31 januari. Se mer på lappar i tvättstugorna.

Julfika söndag 16 december

Välkommen till julfika för stora och små den 16 december kl. 15-17 i föreningslokalen! Inbjudan sätts också upp i portarna senare, men anteckna datumet!

Råttbekämpning

Eftersom råttor varit synliga i området har vi anlitat Anticimex, som har ställt ut ett antal s k betesstationer med råttgift runt några av förråden runt lekplatsen. Det är behållare, där varken katter eller barn (eller någon annan än råttor/möss) ska kunna komma åt betet.

Ny OVK vecka 44 och 45

Pga underkänd obligatorisk ventilationskontroll  (OVK) ska kanalsystemet för ventilation injusteras på nytt. Avisering om tider sker i resp trappuppgång.

Brandvarnare

För allas vår säkerhet är det viktigt att din brandvarnare fungerar. Om batteriet tar slut – maila styrelsen@skuggviolen.se, så får du ett nytt.