Huset

Fastigheten är belägen i Hässelby Villastad i de västradelarna av Stockholm och omfattar sex huskroppar. Byggnaderna har adresserna Glädjevägen 2-10.

Fastigheten är belägen i ett lugnt och barnvänligt område. Omgivningarna utgörs av villor och flerbostadshus. I närområdet finns flera skolor och grönområden. Bostäderna i närområdet innehas med äganderätt, hyresrätt eller bostadsrätt.

Fastighet ……………….Stockholm, Skuggviolen 1
Adress ……………………Glädjevägen 2-10
Upplåtelseform ……..Äganderätt
Lagfaren ägare ………Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1
Byggår …………………..1987
Uthyrbar area ………..7 755 kvadratmeter
Area, bostäder ……….7 649 kvadratmeter
Tomtareal ……………..12 274 kvadratmeter
Byggnadstyp …………Bostäder
Taxeringsvärde ……..98 000 000 kronor

Vill du titta var området befinner sig i förhållande till omgivning i Hässelby, Lövstavägen en liten bit förbi Åkermyntan…

Titta här