Nytt låssystem i alla portar

Fr o m 1 februari 2019 kan du inte längre använda de gamla koderna eller nycklar. Du måste alltså kvittera ut nya låsbrickor. Tid och plats för detta framgår av meddelande som du fått i din brevlåda.

Råttbekämpning

Eftersom råttor varit synliga i området har vi anlitat Anticimex, som har ställt ut ett antal s k betesstationer med råttgift runt några av förråden runt lekplatsen. Det är behållare, där varken katter eller barn (eller någon annan än råttor/möss) ska kunna komma åt betet.

Ny OVK vecka 44 och 45

Pga underkänd obligatorisk ventilationskontroll  (OVK) ska kanalsystemet för ventilation injusteras på nytt. Avisering om tider sker i resp trappuppgång.

Brandvarnare

För allas vår säkerhet är det viktigt att din brandvarnare fungerar. Om batteriet tar slut – maila styrelsen@skuggviolen.se, så får du ett nytt.

Föreningslokalen

Föreningslokalen är uppfräschad och delvis nya regler för bokning gäller. Läs mer under Boka lokalen. Från 1 januari 2019 gäller också nya priser för att hyra lokalen.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma tisdagen den 28 augusti kl. 19.00 har lämnats i alla medlemmars brevlådor.  Beslut ska tas om det förslag till ändrade stadgar som först togs på ordinarie stämman den 24 maj. Jfr § 17 i protokollet från stämman under fliken Årsstämman.