Föreningslokalen

Föreningslokalen är uppfräschad och delvis nya regler för bokning gäller. Läs mer under Boka lokalen. Från 1 januari 2019 gäller också nya priser för att hyra lokalen.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma tisdagen den 28 augusti kl. 19.00 har lämnats i alla medlemmars brevlådor.  Beslut ska tas om det förslag till ändrade stadgar som först togs på ordinarie stämman den 24 maj. Jfr § 17 i protokollet från stämman under fliken Årsstämman.

Grävning/schaktning

Stokab kommer på uppdrag av en av våra hyresgäster (Hi3G) att gräva och schakta för fiber på övre parkeringen och ned mot 10B. Arbetet planeras ta ca en vecka med start under juni/juli. MC-parkeringen vid Glädjevägen 10A-B kommer att vara delvis avspärrad.

Protokoll från årsstämman

Protokollet från ordinarie årsstämman 2018-05-24 finns nu att läsa under fliken Årsstämman. Vid stämman togs beslut om stadgeändring. För att denna ska bli giltig krävs en extrastämma, som hålls den 28 augusti kl 19.00 i föreningslokalen. Formell kallelse kommer senare.

Motioner till föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma äger rum 24 maj kl 19.00 i föreningslokalen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 mars. Lämnas i föreningens brevlåda i port 8 A. Formell kallelse med dagordning mm kommer senare.

Ventilationen inte godkänd

Ventilationen i våra hus fick inte godkänt efter den obligatoriska kontrollen (OVK), vilket innebär att injustering och rengöring av kanalerna måste göras under året. Otillåtna utsugsfläktar måste då bytas av bostadsrättsinnehavaren. Styrelsen återkommer med mer information om detta.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En fastighetsägare är enligt lag tvungen att regelbundet kontrollera att ventilationen fungerar. Som aviserats i brevlådorna är nu en sådan kontroll på gång. Det är viktigt att SBA Drift AB, som föreningen anlitat, bereds möjlighet att komma in i din lägenhet, så att åtgärder kan vidtas