Styrelsen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger någon form av flerbostadsboende. Föreningen drivs utan vinstintresse och har två huvudsakliga syften – att vårda fastigheten och ge alla boende i föreningen möjlighet till ett likvärdigt inflytande.

I dagligt tal säger man oftast att man äger sin bostadsrätt. Rent juridiskt sett är det dock så att man äger en andel i föreningen och har i och med det nyttjanderätt utan tidsbegränsning till en viss lägenhet. Nyttjanderätten är mycket stark men skiljer sig ändå från ett fullständigt ägande.

Till exempel ska den nye medlemmen godkännas av styrelsen vid en lägenhetsöverlåtelse. Bostadsrättshavaren måste också kontakta styrelsen innan renovering av lägenheten görs och behöver också styrelsens tillstånd för vissa större ingrepp i lägenheten, exempelvis utbyte av köksventilation eller om man vill flytta en vägg eller flytta köket till en annan del av lägenheten.

Ordförande
Kent Strid

Ledamöter
Pierre Berglund
Laila Hultén
Adam Nordh
Ewa Rönnberg
Gunilla Weidenfors

Suppleant
Vinco Zupic

Föreningens telefon (avlyssnas dagligen) 0739-492 981 är till för akuta ärenden. Helst ser vi att du skickar ett mail till styrelsen@skuggviolen.se. Vi besvarar alla mail i samband med styrelsens sammanträden som äger rum en gång i månaden.

Gäller det problem i din lägenhet ska en felanmälan göras direkt till Driftia, som vi har avtal för fastighetsskötsel med. Tryck på knappen Felanmälan på första sidan, så kommer du direkt till Driftias felanmälningsformulär eller ring Driftias kundtjänst 08-744 44 33.