Vision

Att arbeta med att förverkliga och förändra är stimulerande. Det ger energi, självförtroende och – som i detta fall – en tro om att skapa en bra framtid i ett trivsamt boende.

Styrelsen som arbetar för att genomföra detta har en vision om hur det skulle kunna bli. Vi gör ju detta för att just få möjlighet att förändra och att skapa bättre förutsättningar i boendet i kvarteret Skuggviolen på Glädjevägen.

Bara namnet på vägen ( Glädjevägen ) skapar ju vissa förväntningar och en vision om hur det borde vara att bo här.