Yearly Archives: 2020

Föreningslokalen

Tillsvidare, med tanke på rådande smittläge i Stockholm, tillåter vi ingen bokning av föreningslokalen. Redan gjorda bokningar, som ligger en bit framåt i tiden, ligger kvar med reservation för att de kanske också måste ställas in beroende på hur läget är då.

Årsmötet 2020

… äger rum 28 maj kl. 19.00. Formell kallelse och dagordning kommer. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 mars. Se lapp i portarna.