Bostadsrätt

Bostadsrättshavare

Föreningen har enligt stadgarna ”till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning”.

Medlems rätt till lägenhet inom föreningen kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare och medlem äger man rätten att bo i lägenheten. Lägenheten ägs dock av föreningen och medlemmarna gemensamt. Föreningen ägs av medlemmarna

Du ansvarar för hela lägenhetens funktion och underhåll på egen bekostnad, alla mekaniska och elektriska funktioner, avloppet i lägenheten tom.vattenlås. Föreningen svarar för avloppet fram till stamledningen, det yttre underhållet och stamledningarna.

Viktigt!  Kontakta styrelsen innan du gör någon förändring i din lägenhet ! Det kan finnas förändringar som inte är tillåtna, t ex utsugsfläktar i köket, flytt av bärande väggar.

Efter påpekanden från medlemmar vill styrelsen också göra alla medvetna om att vid renovering av lägenhet måste du ta hänsyn.

Ingen renovering efter 18.00
I sin bostad ska man kunna få lugn och ro efter en arbetsdag. Nedanstående regler gäller oavsett om du fått medgivande från styrelsen, grannar eller ej.

Förhållningsregler vid renovering av lägenhet:

-naturliga hushållsljud får förekomma fram till kl 22. Naturliga hushållsljud är inte renovering och andra högljudda företeelser
-renovering får ske vardagar mellan kl 8 – 18 helger kl 10-18
-anlitar du professionell arbetskraft gäller regler som vid affärslokaler.

Avfall och byggmaterial

-byggmaterial måste du ta hand om själv.
-det är absolut förbjudet att lämna material från renoveringsarbete i föreningens grovsoprum, eller på föreningens gård.
-spisar, kylskåp och badkar är inte heller tillåtet att lämna i grovsoprum.
-var du förvarar byggmaterialet är ditt ansvar – men bryter du mot dessa får du själv stå för kostnaden av borttransport.
-ditt material lämnar du på av kommunen anvisad plats för sådant material. (Lövsta)

Vill du förändra något i lägenheten har du undersökningsskyldighet
Du ska alltid kontakta styrelsen eller förvaltaren för att fråga vad som är på gång i föreningen. Du eller föreningen vill inte göra ett jobb i onödan eller göra ett jobb två gånger.