Stadgar

Stadgar är interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha. Kompletterar så att säga lagen. Stadgarna är själva grunden för en bostadsrättsförening. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Aktuella stadgar skall vara registrerade hos bolagsverket.

För att få tillgång till stadgarna kan du ladda ner dessa här eller kontakta styrelsen.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningar ska följa.

Bostadsrättslagen
Hyreslagen
Bokföringslagen
Lagen om ekonomiska föreningar

Stadgarna Skuggviolen 1