Hyresrätt

Hyresgäst

Fastigheten ägs av Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1, som består i huvudsak av bostadsrätter men också ett antal hyreslägenheter.

Vi – Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 är alltså din hyresvärd.  Det finns kontaktuppgifter till styrelsen, var du gör felanmälan etc. i entrétavlorna i portarna.

Meddela styrelsen
– När du ska köpa en större hushållsmaskin som frysbox och disk- eller tvättmaskin. Fastighetens el- och avloppssystem kanske inte är dimensionerade för ytterligare installationer.
– Innan du tapetserar om. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt eller felaktigt gjort.

 Gör felanmälan
– Om du upptäcker fukt eller mögel ska du kontakta Felanmälan omedelbart.
– Om du har kranar som står och droppar– Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen.

Lägenhetsbyte
Det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad om vi går med på det. För att kunna byta din lägenhet måste du ha ett löpande förstahandskontrakt och kunna ge beaktansvärda skäl, som ändrade familjeförhållanden, flytt på grund av studier/nytt arbete eller önskemål om lägre hyra. Om hyresvärden inte går med på bytet, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Hyra ut i andrahand
Du måste ha vår eller hyresnämndens samtycke för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Om något händer är det förstahandshyresgästen som riskerar att bli uppsagd. Andrahandskontrakt brukar gälla under ett år och det vanliga är att hyresvärden förnyar det ytterligare högst två gånger.

Ordningsregler
De ordningsregler som hyresgästen och hyresvärden har att rätta sig efter bestäms bland annat i det hyresavtal som vi som parter träffat. Hyreslagen innehåller kompletterande regler där några är tvingande och inte kan förhandlas bort. Den normala uppsägningstiden är tre månader men hyresgästen och hyresvärden kan själva komma överens om annat. Vid kontraktsbrott, från båda hållen, kan motparten säga upp avtalet omedelbart.

Se vidare våra egna Ordnings- och trivselregler, som tagits fram av styrelsen och som gäller alla boende i föreningen, hyresgäster likaväl som bostadsrättsinnehavare.