Sophantering

Viktigt att sortera rätt – felsortering innebär extra kostnader för föreningen

Lägg dina sopor i rätt behållare, felsortering betyder kostnader för föreningen, d v s för oss alla.

Lämna inte tidningar liggande i plastpåsar till återvinningen. Det är inte tillåtet att lämna vitvaror i soprummet. Andra grovsopor, t ex cyklar, kläder, möbler, stekpannor ska i första hand till Lövsta, i andra hand till grovsoprummet på den övre parkeringen. Möbler ska demonteras och kartonger ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning, eftersom dessa sopor debiteras per tömning av kärl.

Inga sopor får heller ställas på golvet i soprummen!! Borttagningen av dessa kostar oss mera!

Får jag ta sådant som någon lämnat i soprummet?

Att det som kastas eller slängs i föreningens soprum juridiskt sett tillhör fastighetsägaren, kanske är något som många inte vet om eller reflekterar över. Det är med andra ord en stöld från fastighetsägaren att ta saker från soprummen.

Samma sak med containrar, innehållet i containern ägs av den som lagt det i containern.

I en förening kan man också komma överens om att anordna särskilda tillfällen, ”bytardagar”, eller särskilda utrymmen där man är överens om att ställa saker som man inte själv vill ha men som kan vara användbara för andra. Kontakta styrelsen om du tycker det skulle vara en bra idé för vår förening.