Sophantering

Viktigt att sortera rätt – felsortering innebär extra kostnader för föreningen

Föreningen har fyra soprum (miljöstugor). I de nedre (vid 2b och 4b) sorterar vi matavfall och hushållssopor. Avfallspåsar för matavfall och påshållare finns att hämta i soprummen.
I de två övriga soprummen sorterar vi plastförpackningar, tidningar, glas, pappersförpackningar/wellpapp, metallförpackningar samt batterier, ljuskällor och småelektronik. Tydliga skyltar talar om vad och var man ska slänga.

Hushållssopor och andra sopor är inte kostnadsfritt att forsla bort och om man slänger fel saker i fel behållare får föreningen (dvs. vi boende) betala ännu mer. Tänk också på att vika ihop och /eller ta isär kartonger och övrigt emballage för att spara utrymme och kostnader för tömning.

För grovsopor hänvisar vi till Lövsta. Trädgårdsavfall (inkl. avfall från balkonglådor och krukor) är inte hushållsavfall och ska lämnas till Lövsta som har en särskild kompost för detta

Två gånger om året kommer en container att ställas ut på gården, där grovsopor kan slängas.

Stockholm Vatten och Avfall har också en tjänst, där privatpersoner kan beställa hämtning av grovsopor. Läs mer på

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/hamtning-av-grovsopor-och-miljofarligt-avfall/#!/hamtning-av-grovavfall