På gång i föreningen

Styrelsen jobbar med en mängd olika frågor under ett verksamhetsår. Det kan gälla allt från tekniskt underhåll av fastigheterna, föreningens ekonomi och trivselfrågor.

Om inget annat rapporteras här, redovisar styrelsen kort på första sidan vad som är på gång.

Visning av balkonginglasning av Balkongrutan AB onsdagen den 15 maj och lördagen den 18 maj på basketplanen på innergården. Bifogade information har delats ut i brevlådorna. Om tillräckligt många är intresserade kan Balkongrutan också hjälpa till med ansökan om bygglov, vilket är ett måste vid inglasning av balkong, och då blir det billigare för var och en.

Visning av balkonginglasning

Stadsbyggnadsprogram för Riddersvik styrelsens remissvar till Stadsbyggnadskontoret