Årsstämman

Den ordinarie föreningsstämman är ett viktigt tillfälle för medlemmarna att påverka sitt boende. På stämman föredras bl. a bostadsrättsföreningens årsredovisning och styrelse och valberedning väljs. Medlemmarna har också rätt att få ett ärende behandlat på stämman (motionsrätt). Läs mer i stadgarna om formalia kring detta. 

Årsmötesprotokoll 2020

Kallelse Årsstämma 2020

Röstningsblankett årsstämma 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse Årsstämma 2019

Protokoll från extrastämma 2018-08-28

Årsmötesprotokoll 2018

Kallelse Årsstämma 2018

Protokollet  Årsstämman 2017

Protokollet Årsstämman 2016

Protokollet Årsstämman 2014

Protokollet Årsstämman 2015

Extra stämma 2015