Valberedning

Enligt stadgarna för Brf, Skuggviolen1 ska årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda de val som ska göras på nästkommande årsstämma.

Valberedningens arbete är viktigt eftersom det utgör en av grundförutsättningarna för att föreningsarbetet skall fungera bra med en väl sammansatt styrelse, som skapar förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och genomföra verksamheten.

Det är bostadsrättsföreningens årsstämma som väljer vilka som ska ingå i valberedningen och dess storlek. Vid årsstämman 2020-06-11 valdes

Laura Abensour
Zahra Mazhoudi
Lotta Bankå